Για Ιταλικά μόνο στο Future Voice: Επιλέγετε εκπαίδευση δια ζώσης σε Ιωάννινα ή εξ αποστάσεως από όλη την Ελλάδα! Ακόμη, μπορείτε να επιλέξετε κάποιο από τα ταχύρρυθμα τμήματά μας που έχουν διάρκεια ΜΟΝΟ 10 ή 12 μήνες, ή το τμήμα κανονικής ροής με διάρκεια δύο 8μηνα. Ξεκινήστε άμεσα και αποκτήστε την πιστοποίηση B2 για τον ΑΣΕΠ, για προκηρύξεις αλλά και για ενίσχυση του βιογραφικού σας. Για περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματά μας δείτε παρακάτω: 

Ιταλικά Ιωάννινα Άρτα Ελλάδα

Ιταλικά 10 μήνες (Ταχύρρυθμο)

Ιταλικά 12 μήνες (Ταχύρρυθμο)

Μαθήματα ιταλικών (16 μήνες)