Κοινωφελής Εργασία: 36.500 θέσεις 8μηνης απασχόλησης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ, 8ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ 36.500 ΑΝΕΡΓΟΥΣ

 

Το πρόγραμμα αφορά ανέργους, 18 ετών και άνω που θα απασχοληθούν για διάστημα 8 μηνών σε κατά τόπους Δήμους, Περιφέρειες και συναφείς φορείς. Στο πλαίσιο της απασχόλησής τους θα παρακολουθήσουν πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120-150 ώρες στο αντικείμενο που έχουν επιλέξει.

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή Προγραμμάτων Κατάρτισης οριζόντιων και εξειδικευμένων δεξιοτήτων και η πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στους ωφελούμενους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων, ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2020, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης. Οι ωφελούμενοι έως και 54 ετών συμμετέχουν υποχρεωτικά στην παρούσα δράση, ενώ οι άνω των 55 ετών συμμετέχουν εφόσον το έχουν επιλέξει κατά τη διεξαγωγή της πρώτης ατομικής συμβουλευτικής στα ΚΠΑ2.

Η δράση χρηματοδοτείται από το Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση”, με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τις αιτήσεις καλέστε στο 2681400037 – 2651020777 .

Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Για περισσότερα προγράμματα ανέργων αλλά και εργαζομένων μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

ΙΩΑΝΝΙΝΑ:
Τ. 2651020777 Ν. Ζέρβα 42, Ιωάννινα (κλικ για χάρτη)

και 2η σχολή Τ. 2651607026 Σμύρνης 9 Ιωάννινα

info@futurevoice.gr

ΑΡΤΑ:
Τ. 2681400037 Περιφερειακή Οδός Άρτας, Άρτα (κλικ για χάρτη)