Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο EUC σας επιτρέπει να αναπτύξετε τις γνώσεις σας στα σύγχρονα νομικά ζητήματα του ποινικού, διοικητικού, αστικού και διεθνούς εμπορικού Δικαίου με εξειδίκευση στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο ή το Δημόσιο Δίκαιο. Το μεταπτυχιακό LLM καλύπτει πλήρως τις νομικές εξελίξεις και τάσεις σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Οι απόφοιτοί μας δύνανται να εργαστούν ως δικηγόροι ή νομικοί σύμβουλοι σε δικηγορικά γραφεία, στο νομικό τμήμα τραπεζών, εμπορικών εταιριών και δημοσίων φορέων και σε διεθνείς ή ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Επιπλέον, οι απόφοιτοι μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο.

Χαρακτηριστικά προγράμματος

Γλώσσες: Ελληνικά
Διάρκεια: 18 μήνες
Διδασκαλία: On Campus
ECTS: 90

Τομείς Εργοδότησης Αποφοίτων:

  • Δικηγορικά Γραφεία
  • Εταιρικό Δίκαιο
  • Δικονομικό Δίκαιο
  • Ναυτιλιακό Δίκαιο
  • Περιβαλλοντικό Δίκαιο
  • Θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος μόνο για το αντίστοιχο πρόγραμμα που προσφέρεται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ 

Οι αιτούντες πρέπει να κατέχουν αναγνωρισμένο Πτυχίο από Σχολή/Τμήμα Νομικής ή αναγνωρισμένο Πτυχίο από άλλη/άλλο Σχολή/Τμήμα Πανεπιστημίου σε συναφές αντικείμενο προς την κατεύθυνση του Προγράμματος. Στη δεύτερη περίπτωση, η αίτηση εισδοχής αξιολογείται από Επιτροπή (η οποία ορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου της Σχολής), λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

  • Συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου του Πτυχίου προς την κατεύθυνση του Προγράμματος. Ενδεικτικά:

-Για την κατεύθυνση Διεθνούς Εμπορικού Δικαίου: Πτυχίο Οικονομικών, Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Πτυχίο Διεθνών ή/και Ευρωπαϊκών Σπουδών. -Για την κατεύθυνση Δημοσίου Δικαίου: Πτυχίο Πολιτικών Επιστημών ή/και Δημόσιας Διοίκησης, Πτυχίο Διεθνών ή/και Ευρωπαϊκών Σπουδών, ή/και

  • Δευτερεύον Πτυχίο (Minor) στη Νομική, ή/και
  • Συμπλήρωση νομικών μαθημάτων κατά τη διάρκεια του Πτυχίου (κατ’ ελάχιστον 25 ECTS), ή/και
  • Συνάφεια επαγγελματικής πείρας προς το αντικείμενο της κατεύθυνσης του Προγράμματος.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

  
Δομή ΠρογράμματοςECTS
Μαθήματα Κοινού Κορμού30
Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης30
Διπλωματική Εργασία30
Σύνολo Πιστωτικών Μονάδων/ECTS90