Η πιστοποίηση Certidied Educator από τη Microsoft, παρέχει στους εκπαιδευτικούς σαφείς και πρακτικούς τρόπους για να αναπτύξουν δεξιότητες του 21ου αιώνα χρησιμοποιώντας ψηφιακές τεχνολογίες με τους μαθητές τους. Με την πιστοποίηση MCE, οι εκπαιδευτικοί, χρησιμοποιώντας βασικές δυνατότητες του Office 365 συμπεριλαμβανομένων των Microsoft Teams, OneNote, Sway, Microsoft Forms, Office Online και OneDrive, γίνονται πιο καινοτόμοι με εργαλεία που βασίζονται σε Cloud, ανεξάρτητα από τη συσκευή που χρησιμοποιούν.

Η Εξεταστέα Ύλη περιλαμβάνει τις ακόλουθες 7  ενότητες:

  • ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
  • ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΝΩΣΗΣ
  • ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΗ
  • ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
  • ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
  • ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Απευθύνεται σε Απόφοιτους ΑΕΙ , ΤΕΙ, ΙΕΚ  συναφούς αντικειμένου ή απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Αφορά ακόμα, εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο κατάρτισης, και εκπαιδευτικούς εν ενεργεία.

Η πιστοποίηση με τη σφραγίδα της Microsoft, αξιολογεί εάν οι εκπαιδευτικοί κατανοούν τον τρόπο εφαρμογής των τεχνολογικών εργαλείων, στους έξι διαφορετικούς τομείς περιεχομένου και όχι την ικανότητά τους στη χρήση συγκεκριμένων τεχνολογικών εργαλείων.

Η  πιστοποίηση MCE επιβεβαιώνει, ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν τις παγκόσμια αναγνωρισμένες ικανότητες και γνώσεις τεχνολογίας εκπαιδευτικών, που απαιτούνται για την παροχή μιας πλούσιας, προσαρμοσμένης μαθησιακής εμπειρίας για τους μαθητές.