Η πιστοποίηση Microsoft® Office Specialist (M.Ο.S.) αποτελεί το πρώτο παγκόσμιο πρότυπο παραγωγικότητας και γνώσης των εφαρμογών Microsoft® Office 2013, 2016 & 2019.

Η πιστοποίηση M.O.S. αποδεικνύει την υψηλή απόδοση του χρήστη στις εφαρμογές του Microsoft® Office 2013, 2016 & 2019 και αποτελεί ένα σημαντικό εφόδιο για την επαγγελματική εξέλιξη και σταδιοδρομία του σε όλους ανεξαιρέτως τους επαγγελματικούς τομείς, καθώς η χρήση του υπολογιστή είναι πλέον απαραίτητη σε όλα τα επαγγέλματα.

Ο υποψήφιος μπορεί να εξεταστεί στις παρακάτω ενότητες:

  • Microsoft® Office Word® 2013, 2016 & 2019.
  • Microsoft® Office Excel® 2013, 2016 & 2019.
  • Microsoft® Office Outlook® 2013, 2016 & 2019.
  • Microsoft® Office PowerPoint®  2013 & 2016.
  • Microsoft® Office Access® 2013 & 2016.
 

Το πιστοποιητικό, για τις ελληνικές εκδόσεις, διαθέτει αναγνωρισμένη διαδικασία επικαιροποίησης για το Ελληνικό Δημόσιο και είναι αποδεκτό από το ΑΣΕΠ και τους υπόλοιπους διαγωνισμούς του Δημοσίου.

Η Εξεταστέα Ύλη περιλαμβάνει τις ακόλουθες 5 ενότητες:

  • Υπολογιστικά Φύλλα
  • Υπηρεσίες Διαδικτύου
  • Επεξεργασία Κειμένου
  • Βάσεις Δεδομένων
  • Παρουσιάσεις

Αποτελεί το πρώτο παγκόσμιο πρότυπο παραγωγικότητας και γνώσης των εφαρμογών Microsoft® Office. Η πιστοποίηση M.O.S. είναι απόλυτα εναρμονισμένη με το «Νέο Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» (ECVET), δίνοντας στον κάτοχό του το πλεονέκτημα να μεταφέρει πιστωτικές μονάδες σε περισσότερα από 1800 πανεπιστήμια και κολέγια στον κόσμο. Επίσης η πιστοποίηση M.O.S. αποδεικνύει την υψηλή απόδοση του χρήστη στις εφαρμογές του Microsoft® Office και αποτελεί ένα σημαντικό εφόδιο για την επαγγελματική εξέλιξη και σταδιοδρομία του σε όλους ανεξαιρέτως τους επαγγελματικούς τομείς. Το πιστοποιητικό, για τις ελληνικές εκδόσεις, διαθέτει αναγνωρισμένη διαδικασία επικαιροποίησης για το Ελληνικό Δημόσιο και είναι αποδεκτό από το ΑΣΕΠ και τους υπόλοιπους διαγωνισμούς του Δημοσίου.