Το https://www.futurevoice.edu.gr/shop/ είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης προϊόντων
υπηρεσιών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και κατάρτισης, σύγχρονης ή ασύγχρονης εκπαίδευσης, μέσω
διαδικτύου της Εταιρείας ΑΥΓΕΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. με διακριτικό τίτλο “Κ.Δ.Β.Μ. FUTURE VOICE” .
Η είσοδος, η περιήγησή και η χρήση του https://www.futurevoice.edu.gr/shop/ συνεπάγεται την ρητή και
ανεπιφύλακτη συγκατάθεση, συναίνεσή και συμφωνία σας με τους παρακάτω όρους.

1. Πνευματική ιδιοκτησία
Η ιστοσελίδα https://www.futurevoice.edu.gr/shop/ και το περιεχόμενο της (συμπεριλαμβανομένων κειμένων,
γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών, σχεδίων, προϊόντων και λογισμικού) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της
εταιρίας “Κ.Δ.Β.Μ. FUTURE VOICE” ή τρίτων μερών συμβεβλημένων με την “Κ.Δ.Β.Μ. FUTURE VOICE” και
προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και
βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς επίσης η παρουσίαση των παραπάνω στην ιστοσελίδα
https://www.futurevoice.edu.gr/shop/ σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως μεταβίβαση ή
εκχώρηση αδείας ή δικαιώματος χρήσης τους. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση,
διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας
https://www.futurevoice.edu.gr/shop/ με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς
επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της “Κ.Δ.Β.Μ. FUTURE VOICE” ή οιουδήποτε
άλλου νόμιμου δικαιούχου πνευματικών δικαιωμάτων που περιλαμβάνει.

2. Ευθύνη χρήστη
Οι χρήστες της ιστοσελίδας https://www.futurevoice.edu.gr/shop/ αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν την
ιστοσελίδα για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε
περιεχομένου που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό ή αποτελεί παραβίαση
του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να
προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την
νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις, παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα,
εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή
οποιουδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την
πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού
υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των
διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο
χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

3. Τροποποίηση Όρων και Προϋποθέσεων
Το “Κ.Δ.Β.Μ. FUTURE VOICE” διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους
παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω της ιστοσελίδας
https://www.futurevoice.edu.gr/shop/ χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, ενημερώνοντας τους επισκέπτες με
ανάρτηση των νέων όρων και προϋποθέσεων στην παρούσα ιστοσελίδα.

4. Περιορισμός ευθύνης
Το “Κ.Δ.Β.Μ. FUTURE VOICE δεν ευθύνεται για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως
ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και
σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από
επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του
δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και
από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που
διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας https://www.futurevoice.edu.gr/shop/, Το “Κ.Δ.Β.Μ. FUTURE VOICE παρέχει
«όπως ακριβώς έχουν» μέσω της ιστοσελίδας https://www.futurevoice.edu.gr/shop/ περιεχόμενο, προϊόντα
και υπηρεσίες.

Το “Κ.Δ.Β.Μ. FUTURE VOICE» δεν παρέχει καμία εγγύηση για την διαθεσιμότητα των προϊόντων που
περιέχονται στην ιστοσελίδα https://www.futurevoice.edu.gr/shop/ αλλά δεσμεύεται να ενημερώσει το
ταχύτερο δυνατόν τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας σε περίπτωση που ενδιαφέρονται να αγοράσουν
προϊόν το οποίο δεν είναι διαθέσιμο.

Το “Κ.Δ.Β.Μ. FUTURE VOICE δεν ευθύνεται έναντι των πελατών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την
εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους. Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των προϊόντων
στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

Το “Κ.Δ.Β.Μ. FUTURE VOICE επισημάνει προς τους χρήστες / πελάτες, ότι οι εικόνες, φωτογραφίες, ή/ και
σχέδια που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας https://www.futurevoice.edu.gr/shop/ και αφορούν /
παρουσιάζουν προϊόντα και υπηρεσίες, δεν αποτελούν πιστή απεικόνιση χρωμάτων, σχεδίων και διαστάσεων
και ενδέχεται να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν.

Το “Κ.Δ.Β.Μ. FUTURE VOICE διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει, προσθέτει, αφαιρεί με οποιοδήποτε τρόπο
το περιεχόμενο της ιστοσελίδας https://www.futurevoice.edu.gr/shop/ χωρίς προειδοποίηση.

5. Ασφάλεια
Το “Κ.Δ.Β.Μ. FUTURE VOICE αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών σας
Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο
σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλειά σας. Όλες οι
πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και
απόρρητες. Η ασφάλεια του Ηλεκτρονικού καταστήματος του Κ.Δ.Β.Μ. Future Voice επιτυγχάνεται με τις
ακόλουθες μεθόδους:

Αναγνώριση Πελάτη
Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (e-mail ή username)
και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας
παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία.
Σας δίνετε η δυνατότητα να μεταβάλλετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) όσο συχνά
επιθυμείτε. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών και είστε
αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικότητάς και απόκρυψής του από τρίτα πρόσωπα. Σε
περίπτωση απώλειάς του ή διαρροής του θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίησή μας, αλλιώς το
ηλεκτρονικό κατάστημα του Κ.Δ.Β.Μ. Future Voice δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Σας συνιστούμε, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε το password σας σε τακτά
χρονικά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ.
ημερομηνία γέννησης).

Ελεγχόμενη Πρόσβαση (firewall)
Η πρόσβαση στα συστήματα του Κ.Δ.Β.Μ. Future Voice (servers) ελέγχεται από firewall, το οποίο επιτρέπει τη
χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών από τους πελάτες/ χρήστες απαγορεύοντας, παράλληλα, την πρόσβαση σε
συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της εταιρείας.

Απόρρητο Συναλλαγών
Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές
σε φυσικό κατάστημα ισχύουν και στην περίπτωση του ηλεκτρονικού καταστήματος. Όλες οι πληροφορίες που
διαβιβάζονται από τον χρηστή /μέλος στο “Κ.Δ.Β.Μ. FUTURE VOICE είναι εμπιστευτικές και Το “Κ.Δ.Β.Μ.
FUTURE VOICE έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό
κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα
ακόλουθα:

Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε
αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των αιτήσεών σας.
Το “Κ.Δ.Β.Μ. FUTURE VOICE δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν
έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης
δημόσιας αρχής.
Στην περίπτωση που Το “Κ.Δ.Β.Μ. FUTURE VOICE χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των
συστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου.
Μπορείτε να ζητήσετε οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για εσάς καθώς και την διόρθωσή τους σε περίπτωση
που μπορείτε να τεκμηριώσετε την ύπαρξη λάθους.
Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της

υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα
πρόσωπα.
Σε κάθε περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα του Κ.Δ.Β.Μ. Future Voice με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει
ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Τα προσωπικά
δεδομένα τα οποία θέτετε στη διάθεσή μας με την εγγραφή σας ως μέλος χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για
την εκτέλεση των συναλλαγών σας. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη
ασφάλεια.

6. Τρόποι πληρωμής
– Χρεωστική / Πιστωτική κάρτα:
Δεχόμαστε πιστωτικές κάρτες Visa και Mastercard, καθώς και προπληρωμένες κάρτες και χρεωστικές κάρτες
που εκδίδονται από τις περισσότερες τράπεζες μέσω της Eurobank, ένα ασφαλές σύστημα πληρωμών το
οποίο εγγυάται την ασφάλεια των συναλλαγών.
Τα στοιχεία της κάρτας σας δεν αποκαλύπτονται καθώς η συναλλαγή πραγματοποιείται μεταξύ της τράπεζάς
μας και της τράπεζάς σας. Τα στοιχεία της ευαίσθητης κάρτας σας διατηρούνται ιδιωτικά από ένα αξιόπιστο
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.
– Τραπεζική Κατάθεση
Μπορείτε να πληρώσετε μέσω μεταφοράς, Internet Banking ή Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Χρημάτων (ΗΜΧ).
Κατά την πληρωμή μέσω τραπεζικής κατάθεσης, βεβαιωθείτε ότι έχετε σημειώσει τον αριθμό της παραγγελίας
σας.

7. Τρόποι Αποστολής
Μέσω ACS
Όλες οι αγορασμένες υπηρεσίες από το https://www.futurevoice.edu.gr/shop/ θα σας αποσταλούν με email
στον λογαριασμό σας Δωρεάν. Για την αποστολή Πιστοποιητικών ή τυχόν έντυπων βιβλίων το κόστος είναι 6€
ανά αποστολή.
Σε περιπτώσεις που η αποστολή απευθύνεται σε απομακρυσμένες περιοχές η αποστολή θα αποστέλλεται σε
κεντρικό κατάστημα της ACS και η παραλαβή θα γίνεται από τον παραλήπτη από αυτόν χωρίς επιπλέον
χρέωση.
Για τις πόλεις που δεν υπάρχει έδρα του ταχυμεταφορέα και η παράδοση υπερβαίνει τα 20 χιλιόμετρα από
αυτά καθώς και σε ορισμένα απομακρυσμένα νησιά ενδέχεται να υπάρχει χρέωση. Εάν η παραλαβή γίνει από
το κατάστημα του ταχυμεταφορέα το οποίο δεν θεωρείται δυσπρόσιτο τότε δεν υπάρχει καμία επιπλέον
χρέωση.

Ο χρόνος άφιξης των προϊόντων στην πλειοψηφία των περιοχών της Ελλάδος είναι 3 έως 5 μέρες, εκτός
αργιών και δυσμενών καιρικών φαινομένων. Καθυστερήσεις στις μέρες παράδοσης ουδεμία ευθύνη φέρει το
“Κ.Δ.Β.Μ. FUTURE VOICE.
Το Κ.Δ.Β.Μ. Future Voice ουδεμία ευθύνη φέρει, για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή τυχόν ζημιά προκληθεί κατά
την αποστολή της παραγγελίας. Μετά από την παραλαβή υποχρεούστε να ελέγξτε εντός 24 ωρών άμεσα τα
προϊόντα, έτσι ώστε σε περίπτωση ζημιάς, να μπορούμε να ζητήσουμε την νόμιμη αποζημίωση από τον
μεταφορέα μας. Μετά τον έλεγχο της ζημιάς γίνεται αντικατάσταση με κάποιο άλλο.

 

9. Πολιτική ακύρωσης
Σε περίπτωση που θελήσετε να ακυρώσετε την παραγγελία σας, η ακύρωση μπορεί να γίνει κατόπιν
τηλεφωνικής επικοινωνίας με το Κ.Δ.Β.Μ. Future Voice ή με αποστολή e-mail πριν την προώθηση της
παραγγελίας.

10. Διαθεσιμότητα
Σε περίπτωση που τα προϊόντα που παραγγείλατε για κάποιο λόγο δεν είναι διαθέσιμα, θα ενημερώνεστε με
e-mail ή τηλεφωνικώς για την πιθανότητα μελλοντικής διαθεσιμότητας
Αν θα συμφωνείτε, θα πρέπει να μας απαντήσετε στο e-mail, αν θέλετε η παραγγελία σας να παραμείνει
ενεργή.

11, Πολιτική επιστροφών
Ο πελάτης έχει το δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος εάν εντός 4 ημερολογιακών ημερών από τη στιγμή
παραλαβής του προϊόντος . Μετά το πέρας των 4 ημερολογιακών ημερών από την παράδοση του, θεωρείται
ότι το προϊόν παρελήφθη και έχει ξεκινήσει η χρήση του και η εταιρεία μας μπορεί να μην αποδεχθεί την
επιστροφή του και επιστροφής του αντίστοιχου ποσού. Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν την εταιρία στην
πρώτη αποστολή. Ο πελάτης πρέπει να μας ειδοποιήσει για την παραλαβή ελαττωματικού ή λανθασμένου

προϊόντος εντός 48 ωρών από την ώρα της παραλαβής.

Πολιτική Επιστροφών Μη Ελαττωματικών Προϊόντων.
Το https://www.futurevoice.edu.gr/shop/ κατανοώντας πλήρως την φύση των ηλεκτρονικών αγορών και
θέλοντας να στηρίξει τους πελάτες του, σας δίνει την δυνατότητα επιστροφής των προϊόντων προϋποθέτοντας
τα παρακάτω :
Το προϊόν να μην έχει μελετηθεί παρά μόνο από το 1ο

κεφάλαιο του αγορασμένου αντικειμένου
Η συσκευασία και το συνοδευτικό υλικό (ετικέτες, κλπ) πρέπει να βρίσκονται στην αρχική τους κατάσταση
(για την αποστολή έντυπου εκπαιδευτικού υλικού).
Το αίτημα επιστροφής δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 4 ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή της
παραγγελίας σας.
Εάν τηρηθούν όλα τα παραπάνω τότε γίνεται επιστροφή χρημάτων.

Τα έξοδα αποστολής με acs (εάν χρειαστεί) επιβαρύνει τον πελάτη.
Πολιτική Επιστροφών λανθασμένων Προϊόντων
Σε περίπτωση λανθασμένης αποστολής προϊόντος, η οποία θα οφείλεται στην Εταιρεία, τα έξοδα επιστροφής
θα βαρύνουν μόνο την Εταιρεία. Ο πελάτης οφείλει μόνο να κρατήσει το προϊόν σε άριστη κατάσταση, να μην
έχει χρησιμοποιηθεί, η συσκευασία του να είναι άθικτη και να περιλαμβάνει το αρχικό περιεχόμενο και τυχόν
συνοδευτικό υλικό .

Διαδικασία Επιστροφής – Επιστροφή μέσω courier
Συσκευάζετε το προϊόν στην αρχική του συσκευασία ώστε να είναι προστατευμένο κατά την αποστολή. Τα
προϊόντα θα πρέπει να βρίσκονται στην αρχική τους συσκευασία
Το κόστος της πρώτης επιστροφής επιβαρύνουν τον πελάτη
Για περισσότερες πληροφορίες είμαστε πάντα στην διάθεση σας είτε μέσω τηλεφώνου στο +30 2651 020777
ή της φόρμας επικοινωνίας στο μενού Επικοινωνία