Η πιστοποίηση Power Platform Fundamentals από τη Microsoft, παρέχει τις βασικές γνώσεις για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων με τη χρήση του Microsoft Power Platform αναλύοντας δεδομένα, δημιουργώντας εφαρμογές, αυτοματοποιώντας διαδικασίες και δημιουργώντας εικονικούς παράγοντες.

Η Εξεταστέα Ύλη περιλαμβάνει τις ακόλουθες 9 ενότητες:

 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ POWER PLATFORM
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ POWER PLATFORM
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
 • MICROSOFT DATAVERSE
 • ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ I.
 • ΚΟΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ POWER BI
 • ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ POWER BI

Απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στις νέες τεχνολογίες ανάπτυξης δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, διαχείρισης Project και καινοτόμων λύσεων μιας επιχείρησης.

Η πιστοποίηση με τη σφραγίδα της Microsoft, παρέχει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες, να είναι σε θέση να:

 • δημιουργούν λύσεις με το Microsoft Power Platform.
 • αυτοματοποιούν βασικές επιχειρηματικές διαδικασίες με το Power Automate.
 • εκτελούν ανάλυση δεδομένων με το Power BI.
 • δημιουργούν απλές εμπειρίες Power Apps.
 • δημιουργούν πρακτικά chatbots με Power Virtual Agents.