ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ECDL

                           ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ACTA         

                        ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ         

                         ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

                                  PHOTOSHOP

                                    AUTOCAD

                       ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ JAVA

                                   ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

                              PROJECT PLANNING

                          ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

                        ΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΑ 

                            ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ