Πολιτική ακύρωσης
Σε περίπτωση που θελήσετε να ακυρώσετε την παραγγελία σας, η ακύρωση μπορεί να γίνει κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το Κ.Δ.Β.Μ. Future Voice ή με αποστολή e-mail πριν την προώθηση της παραγγελίας.

Πολιτική επιστροφών
Ο πελάτης έχει το δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος εάν εντός 4 ημερολογιακών ημερών από τη στιγμή παραλαβής του προϊόντος . Μετά το πέρας των 4 ημερολογιακών ημερών από την παράδοση του, θεωρείται ότι το προϊόν παρελήφθη και έχει ξεκινήσει η χρήση του και η εταιρεία μας μπορεί να μην αποδεχθεί την επιστροφή του και επιστροφής του αντίστοιχου ποσού. Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν την εταιρία στην πρώτη αποστολή. Ο πελάτης πρέπει να μας ειδοποιήσει για την παραλαβή ελαττωματικού ή λανθασμένου προϊόντος εντός 48 ωρών από την ώρα της παραλαβής.

Πολιτική Επιστροφών Μη Ελαττωματικών Προϊόντων

Το https://www.futurevoice.edu.gr/shop/ κατανοώντας πλήρως την φύση των ηλεκτρονικών αγορών και θέλοντας να στηρίξει τους πελάτες του, σας δίνει την δυνατότητα επιστροφής των προϊόντων προϋποθέτοντας τα παρακάτω :

  • Το προϊόν να μην έχει μελετηθεί παρά μόνο από το 1ο κεφάλαιο του αγορασμένου αντικειμένου
  • Η συσκευασία και το συνοδευτικό υλικό (ετικέτες, κλπ) πρέπει να βρίσκονται στην αρχική τους κατάσταση (για την αποστολή έντυπου εκπαιδευτικού υλικού).
  • Το αίτημα επιστροφής δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 4 ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή τηςπαραγγελίας σας.
  • Εάν τηρηθούν όλα τα παραπάνω τότε γίνεται επιστροφή χρημάτων.

Τα έξοδα αποστολής με acs (εάν χρειαστεί) επιβαρύνει τον πελάτη.
Πολιτική Επιστροφών λανθασμένων Προϊόντων
Σε περίπτωση λανθασμένης αποστολής προϊόντος, η οποία θα οφείλεται στην Εταιρεία, τα έξοδα επιστροφής θα βαρύνουν μόνο την Εταιρεία. Ο πελάτης οφείλει μόνο να κρατήσει το προϊόν σε άριστη κατάσταση, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, η συσκευασία του να είναι άθικτη και να περιλαμβάνει το αρχικό περιεχόμενο και τυχόν συνοδευτικό υλικό .

Διαδικασία Επιστροφής – Επιστροφή μέσω courier
Συσκευάζετε το προϊόν στην αρχική του συσκευασία ώστε να είναι προστατευμένο κατά την αποστολή. Τα προϊόντα θα πρέπει να βρίσκονται στην αρχική τους συσκευασία Το κόστος της πρώτης επιστροφής επιβαρύνουν τον πελάτη
Για περισσότερες πληροφορίες είμαστε πάντα στην διάθεση σας είτε μέσω τηλεφώνου στο +30 2651 020777
ή της φόρμας επικοινωνίας στο μενού Επικοινωνία