Δημόσια Διοίκηση

Δημόσια Υγεία

Ελληνικές Σπουδές

Μουσική 

Επιστήμες αγωγής: Ειδική και ενιαία εκπαίδευση

Επιστήμες αγωγής: Τεχνολογίες μάθησης & επικοινωνίας και εκπαίδευση STEAM

Επιστήμες αγωγής: Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία

Επιστήμες αγωγής: Δημιουργικότητα και παιχνίδι στην πρώτη αγωγή και εκπαίδευση

Ποινικό Δίκαιο

Νομική-Δημόσιο Δίκαιο

Νομική Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο

Ασφάλεια κυβερνοχώρου 

Τεχνητή Νοημοσύνη

Ψυχική υγεία παιδιού και εφήβου

Διοίκηση επιχειρήσεων

Επαγγελματικός προσανατολισμός και συμβουλευτική

Λογοπαθολογία

Data analytics in accounting and finance at EUC

Αγγλικές σπουδές

Δημόσια υγεία: Πρόληψη και έλεγχος λοιμώξεων

Δημόσια υγεία: Πρωτοβάθμια Υγειονομική περίθαλψη