Δημόσια Διοίκηση

Δημόσια Υγεία

Ελληνικές Σπουδές

Μουσική παιδαγωγική

Επιστήμες αγωγής: Ειδική και ενιαία εκπαίδευση

Επιστήμες αγωγής: Τεχνολογίες μάθησης & επικοινωνίας και εκπαίδευση STEAM

Επιστήμες αγωγής: Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία

Επιστήμες αγωγής: Δημιουργικότητα και παιχνίδι στην πρώτη αγωγή και εκπαίδευση

Ποινικό Δίκαιο

Νομική-Δημόσιο Δίκαιο

Νομική Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο

Ασφάλεια κυβερνοχώρου 

Τεχνητή Νοημοσύνη

Ψυχική υγεία παιδιού και εφήβου

Διοίκηση επιχειρήσεων

Επαγγελματικός προσανατολισμός και συμβουλευτική

Λογοπαθολογία