Είσοδος e-learning 1 | Είσοδος e-learning 2

Προσφορά!

Βασικές Αρχές Λειτουργίας Επιχειρήσεων

59,00 

Κατηγορία: Ετικέτα:

Περιγραφή

το μάθημα “Βασικές Αρχές Λειτουργίας Επιχειρήσεων”  παρουσιάζονται οι έννοιες του οργανισμού και της επιχείρησης και η σημασία της οργάνωσης για την εύρυθμη λειτουργία τους. Αναλύονται βασικές έννοιες όπως το κέρδος, ισολογισμός κ.ά. και καταγράφονται τα είδη των επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη αναφορά δίνεται στην έννοια του μάνατζμεντ και του τεράστιου ρόλου που διαδραματίζει στην επιτυχημένη ύπαρξη και ανάπτυξη μίας επιχείρησης. Εμφανίζονται οι βασικές λειτουργίες του μάνατζμεντ ενώ γίνεται ιδιαίτερη μνεία στα πρόσωπα που διαδραμάτισαν πρωτεύοντα ρόλο στην ανάπτυξή του. Παρουσιάζονται λεπτομερώς τα είδη οργάνωσης των επιχειρήσεων, τη σημασία του οργανογράμματος  και αναλύονται τα κύρια τμήματα που αποτελούν μία επιχείρηση ή οργανισμό και το ρόλο που το καθένα επιτελεί. Τέλος, προκειμένου τη καλύτερη κατανόηση του μαθήματος πραγματοποιούνται ασκήσεις αξιολόγησης.

Το μάθημα αυτό αποτελείται από έξι (6) ενότητες:

  1. Οι βασικοί στόχοι της επιχείρησης/οργανισμού
  2. Ανάλυση Βασικών Εννοιών. Είδη επιχειρήσεων
  3. Η έννοια της οργάνωσης των επιχειρήσεων – τρόποι οργάνωσης
  4. Μάνατζμεντ – Οι βασικές λειτουργίες του μάνατζμεντ επιχειρήσεων
  5. Τα τμήματα μιας επιχείρησης/οργανισμού. Ρόλος και σκοπός του κάθε τμήματος
  6. Ασκήσεις Αξιολόγησης

 

Τύπος εκπαίδευσης: Ασύγχρονη Τηλεκατάρτιση
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1 ΜΗΝΑΣ

Επικοινωνία
Ιωάννινα: Ν. Ζέρβα 42Β, Τηλέφωνο: 2651020777
Άρτα: Περιφερειακή Οδός Άρτας (Δίπλα από την εφορία), Τηλέφωνο: 2681400037

Μετάβαση στο περιεχόμενο