Είσοδος e-learning 1 | Είσοδος e-learning 2

Βιωματικό Σεμινάριο – εκπαίδευση καθηγητών ξένων γλωσσών στην ολιστική διδακτική ξένης γλώσσας & δυσλεξίας

200,00 

Κατηγορία:

Σκοπός του προγράμματος είναι να εφοδιάσει τους καθηγητές με

  • Βιωματική κατανόηση της φύσης ενός εγκέφαλου με δυσλεξία
  • Πρακτικές και συγκεκριμένα παραδείγματα σε διαφορετικούς τομείς όπως φωνολογική ενημερότητα, ανάγνωση, γραφή, σύνταξη, κατανόηση κειμένου, γραμματική, εκμάθηση λεξιλογίου, προφορικά

 

Το διήμερο αυτό πρόγραμμα βασίζεται στην έρευνα και τις πρακτικές

  • Της πρότυπης ολιστικής 3dlexia method η οποία δημιουργήθηκε από την Αγγελική Παππά. Οι αρχές της μεθόδου βασίζονται στο συνδυασμό γνωσιακής νευροεπιστήμης, τεχνολογίας και τέχνης καθώς και στην εμπλοκή πνεύματος, ψυχής και σώματος κατά τη διάρκεια της μάθησης

Των orton-gillingham οι οποίες είναι εγκεκριμένες από το International Dyslexia Association και την Παγκόσμια Ακαδημαϊκή Κοινότητα και υποδεικνύουν ότι για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών σε μαθητές με δυσλεξία  και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δίνεται έμφαση σε: γραφοφωνητική αντιστοίχηση – πολυαισθητηριακές μέθοδοι – δεξιότητες μελέτης και μεταγνωστικές τεχνικές

 

Κόστος σεμιναρίου 200€
Διάρκεια σεμιναρίου 15 ώρες
ΕΚΠΤΩΣΗ Σε Ομαδικές Εγγραφές
Σε Ανέργους
Σε φοιτητές
Με προπληρωμή
Μετάβαση στο περιεχόμενο