Είσοδος e-learning 1 | Είσοδος e-learning 2

Επιδοτούμενα προγράμματα εργαζομένων ΛΑΕΚ

0,00 

Κατηγορία:

Σας  ενημερώνουμε ότι το FUTURE VOICE Κέντρο Δια Βίου Μάθησης  ΙΙ &

Επαγγελματικής Κατάρτισης και το ΚΔΒΜ2 Πρόοδος 

διοργανώνει Επιδοτούμενα  Σεμινάρια Εργαζομένων, στα πλαίσια του προγράμματος ΛΑΕΚ 1 – 49 του ΟΑΕΔ.

Οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις γνώσεις και δεξιότητες του

ανθρώπινου δυναμικού τους χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Το σεμινάριο είναι

συνολικής διάρκειας 40 ωρών και υλοποιείται σε ώρες εκτός εργασίας (απογευματινά

ή πρωινά τμήματα).

Με την αποπληρωμή του προγράμματος, ο εργαζόμενος που θα παρακολουθήσει πλήρως

το πρόγραμμα, θα λάβει ως αμοιβή  το ποσό των 200,00€ καθαρά και βεβαίωση

παρακολούθησης. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι εργαζόμενοι που είναι ασφαλισμένοι

στο ΙΚΑ και ανήκουν σε επιχείρηση που απασχολεί έως 49εργαζόμενους.

Παραδείγματα Θεματολογίας Σεμιναρίων

Πωλήσεις – Marketing – Τεχνικές Πωλήσεων – Διαχείρηση Παραπόνων –
Πιστοποιημένος Ειδικός Πωλήσεων, εξυπηρέτησης πελατών Εκπαίδευση στελεχών και επικοινωνία
Inernet marketing μέσω των social media
Εκπαίδευση στελεχών πωλήσεων μέσα από την υπόδηση ρόλων

Πληροφορική και Διοίκηση

Διαχείρηση Ανθρώπινου Δυναμικού – Διαχείριση συγκρούσεων κ.α.

Για τα έντυπα των αιτήσεων και την ένταξη σας στο πρόγραμμα παρακαλώ καλέστε:

Ιωάννινα: Τ.2651020777 – Ναπ. Ζέρβα 42 Ιωάννινα (ΚΔΒΜ FUTURE VOICE) (ωρες λειτουργίας: 10:00 – 14:00 και 17:00 – 21:00)

Ιωάννινα: Τ. 2651020805 – Μπιζανίου 26 (ΚΔΒΜ ΠΡΟΟΔΟΣ) ((ωρες λειτουργίας: 08:00 – 16:00)

Άρτα: Τ. 2681400037 – Περιφερειακή Οδός Άρτας, Άρτα (δίπλα στην εφορία) (ΚΔΒΜ FUTURE VOICE) (ωρες λειτουργίας: 10:00 – 14:00 και 17:00 – 21:00)

Μετάβαση στο περιεχόμενο