Είσοδος e-learning 1 | Είσοδος e-learning 2

Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας

59,00 

Κατηγορία: Ετικέτα:

Περιγραφή

Στο μάθημα “Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας – Τεχνικές σύνταξης βιογραφικού (CV)” θα προετοιμαστείτε για την αγορά εργασίας μέσω σύγχρονων τεχνικών αναζήτησης εργασίας όπως τα κοινωνικά δίκτυα (Linkedin κλπ), τα γραφεία διασύνδεσης των πανεπιστημίων, τη μέρα καρίερας καθώς και άλλα. Επιπλέον, θα διδαχθείτε την έννοια της Δια βίου μάθησης όπου στο πλαίσιο της αναβάθμισης των ικανοτήτων, των τωρινών και μελλοντικών εργαζομένων, καθίσταται αναγκαία η εκπαίδευση στις επικοινωνιακές τεχνικές, στα συστήματα και μοντέλα επικοινωνίας στη διαπραγμάτευση, στη διαμεσολάβηση καθώς και στη λήψη αποφάσεων. Τέλος, θα γνωρίσετε τον σωστό τρόπο σύνταξης βιογραφικού σημειώματος, συστατικής και συνοδευτικής επιστολής.

Το μάθημα αυτό αποτελείται από τέσσερις (4) ενότητες:

  1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΡΙΕΡΑ
  3. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
  4. ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ & ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Τύπος εκπαίδευσης: Ασύγχρονη Τηλεκατάρτιση
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1 ΜΗΝΑΣ

Επικοινωνία
Ιωάννινα: Ν. Ζέρβα 42Β, Τηλέφωνο: 2651020777
Άρτα: Περιφερειακή Οδός Άρτας (Δίπλα από την εφορία), Τηλέφωνο: 2681400037

Μετάβαση στο περιεχόμενο