Είσοδος e-learning 1 | Είσοδος e-learning 2

Υγιεινή & Ασφάλεια κατά την Εργασία

59,00 

Κατηγορία: Ετικέτα:

Περιγραφή

Στο μάθημα “Υγιεινή και Ασφάλεια κατά την Εργασία (ΥΑΕ)” θα διδαχτείτε τη σημασία της πρόληψης των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών. Η πρόληψη των κινδύνων και η παγίωση ασφαλέστερων και πιο υγιεινών συνθηκών στον χώρο εργασίας αποτελούν παραμέτρους που βελτιώνουν την ποιότητας της εργασίας και την παραγωγικότητα, προωθούν την ανταγωνιστικότητα, και συμβάλλουν στη βελτίωση της βιωσιμότητας των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Η επίτευξη του στόχου της προαγωγής και διατήρησης υψηλών επιπέδων υγείας και ασφάλειας στην εργασία, προϋποθέτει ότι οι εργοδότες, αλλά και η Πολιτεία, πρέπει αρχικά να αξιολογήσουν τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας ευθύνης τους και στη συνέχεια να αποφασίσουν για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων πρόληψης και προστασίας.

Το μάθημα αυτό αποτελείται από τέσσερις (4) ενότητες:

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ – ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Μ.Α.Π.)

 

Τύπος εκπαίδευσης: Ασύγχρονη Τηλεκατάρτιση
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1 ΜΗΝΑΣ

Επικοινωνία
Ιωάννινα: Ν. Ζέρβα 42Β, Τηλέφωνο: 2651020777
Άρτα: Περιφερειακή Οδός Άρτας (Δίπλα από την εφορία), Τηλέφωνο: 2681400037

Μετάβαση στο περιεχόμενο