Σεμινάρια

Σεμινάριο τενχικού ασφαλείας Β και Γ κατηγορίας σε Ιωάννινα και άρτα
EFET -ΕΦΕΤ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΥΓΕΙΗΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Autocad
ΑΔΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΛΑΡΚ