Ισπανικά Α1-Α2-B1 (Αρχαρίων) – 8μήνες

Πιστοποίηση στα Ισπανικά B2 σε 12 μήνες. Εκπαίδευση εξ αποστάσεως.