Ιταλικά Α1-Α2-B1 (Αρχαρίων) – 8μήνες

Πιστοποίηση στα Ιταλικά B2 σε 12 μήνες. Εκπαίδευση εξ αποστάσεως.

Πιστοποίηση στα Ιταλικά B2 σε 10 μήνες. Εκπαίδευση εξ αποστάσεως.