Αρχή Μη Διάκρισης

Βασικές Αρχές Λειτουργίας Επιχειρήσεων

Βασικές Έννοιες Εργατικού Δικαίου

ΕΦΕΤ – Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων

Μηχανογραφημένη Λογιστική-ERP

Σεμινάρια Τεχνικού ασφαλείας – Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων

Σεμινάριο Κατάρτισης Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας – SECURITY

Πιστοποιημένος Φύλακας Λιμενικών Εγκαταστάσεων – CPSA

Υπεύθυνος προστασίας DPO

Ψηφιακό Μάρκετινγκ (Digital Marketing)

Βιωματικό Σεμινάριο – εκπαίδευση καθηγητών ξένων γλωσσών στην ολιστική διδακτική ξένης γλώσσας & δυσλεξίας.

Τεχνίτης Γαλακτοκομίας – Τυροκομίας με ειδίκευση στην Τυροκομία

Κατάρτιση και πιστοποίηση αγροτών για την ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων

Σχολή εκδοροσφαγέων

Σεμινάρια Ονυχοπλαστικής στα Ιωάννινα

Σεμινάριο Υπαλλήλων Υποδοχής – Κρατήσεων / Εξυπηρέτησης Πελατών

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ BARISTA LEVEL 1

Χρήση Εφαρμογών Η/Υ

Ψηφιακές Δεξιότητες Κοινωνικής Δικτύωσης με εφαρμογές στο χώρο εργασίας (Social Media)

Σχολή κρέατος-κρεοπωλών

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων – Πιστοποίηση για τον ΕΟΠΠΕΠ

Υγιεινή & Ασφάλεια κατά την Εργασία