Η ενότητα αυτή θέτει το υπόβαθρο των βασικών εννοιών και δεξιοτήτων σχετικά με την αποτελεσματική, από παιδαγωγικής σκοπιάς, χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΤΠΕ (ICT) στην ενίσχυση της διδασκαλίας, της μάθησης και της αξιολόγησης στην τάξη.

Σε ποιον απευθύνεται το προϊόν

Η ενότητα απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες εκπαίδευσης  που καλούνται να αξιοποιήσουν τις σύγχρονες Τεχνολογίες ή όποιους θέλουν να έχουν μια γενική γνώση στις σύγχρονες τεχνολογίες εκπαίδευσης:

 • Δασκάλους & Καθηγητές
 • Εκπαιδευτές αθλητικών δραστηριοτήτων
 • Εκπαιδευτές άλλων δραστηριοτήτων

Γιατί να επιλέξω το ICT in Education;

 • 1

  Σύγχρονες Γνώσεις & Δεξιότητες

  Για να απόκτησετε σύγχρονες γνώσεις σχετικά με τις βασικές τεχνολογίες τάξης, για να κατανόησετε και να χρησιμοποιήσετε πλατφορμες εκμάθησης καθώς και του τρόπου με τον οποίο οι ΤΠΕ μπορούν να υποστηρίξουν διαφορετικά μαθησιακά στυλ.

 • 2

  Ενίσχυση καριέρας

  Για να έχετε στα χέρια σας μια ανταγωνιστική πιστοποίηση και να ξεχωρίσετε στην αναζήτηση εργασίας στην βιομηχανία της εκπαίδευσης.

 • 3

  Αξιολόγηση

  Για να αποκτησετε δυνατότητα κριτικής αξιολόγησης του ψηφιακού περιεχομένου. Για να αναγνώρισετε τα κατάλληλα κριτηρία αξιολόγησης του ψηφιακού περιεχομένου και των εφαρμογών/εργαλείων για αποτελεσματική χρήση στην εκπαίδευση.