Είσοδος e-learning 1 | Είσοδος e-learning 2

Πιστοποιημένος Φύλακας Λιμενικών Εγκαταστάσεων – CPSA

350,00 

Κατηγορία:

Certified Port Security Assistant – CPSA 
Πιστοποιημένο Φύλακας Λιμενικών Εγκαταστάσεων

Το παρόν πρόγραμμα στοχεύει σε επαγγελματίες του χώρου των Ι.Ε.Π.Υ.Α. και παρέχει άρτια και ολοκληρωμένη εκπαίδευση συμφώνα με τις απαιτήσεις τόσο του IMO όσο και του κώδικα I.S.P.S. οι οποίες όμως είναι συμβατές με την ευρωπαϊκή όσο και με την ελληνική νομοθεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες για το σεμινάριο δείτε εδώ.

Skip to content