Της ΜΠΕΤΥ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ*

  • Στην εποχή μας οι υπολογιστές δεν είναι πια εξειδικευμένα εργαλεία, χρήσιμα μόνο σε επαγγελματίες του χώρου της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών. Βρίσκονται πλέον παντού, αποτελώντας μέρος της ζωής μας, αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαίδευσης και, φυσικά, της εργασίας μας. Εχοντας εισχωρήσει σε κάθε όψη της ζωής του ανθρώπου, η γνώση χειρισμού των υπολογιστών είναι πλέον επιτακτική.
  • Παρ’ όλο που υπάρχουν ακόμα κάποια επαγγέλματα που δεν χρειάζονται γνώσεις χειρισμού υπολογιστών, ο αριθμός τους μειώνεται συνεχώς. Στα περισσότερα αντικείμενα απασχόλησης -αν όχι πλέον σε όλα- η χρήση Η/Υ είναι δεδομένη. Οι τραπεζικοί υπάλληλοι χρησιμοποιούν υπολογιστές για να ανοίξουν έναν τραπεζικό λογαριασμό, να βρουν ή να καταχωρίσουν στοιχεία και να πραγματοποιήσουν οποιαδήποτε συναλλαγή. Οι περισσότεροι γιατροί τηρούν ηλεκτρονικά αρχεία, όπου κρατούν καταχωρισμένα τα στοιχεία των ασθενών τους και το ιατρικό τους ιστορικό. Οι υπάλληλοι γραφείου, γραμματείς, υπάλληλοι οικονομικών τμημάτων και λογιστηρίων, οι εργαζόμενοι στον τομέα του marketing ή των πωλήσεων δεν είναι δυνατόν να εργαστούν χωρίς τη χρήση Η/Υ. Ο πωλητής λιανικής σε αλυσίδα καταστημάτων καταχωρίζει στοιχεία σε υπολογιστή συνδεδεμένο σε δίκτυο, ώστε να διαμορφώνεται μια ενιαία βάση, η οποία περιέχει συγκεντρωτικά στοιχεία για όλα τα καταστήματα της αλυσίδας. Ο εργαζόμενος σε εταιρεία courier χρησιμοποιεί τερματικά για να προγραμματίζει παραλαβές και παραδόσεις και να εντοπίζει τα σημεία παραλαβής και παράδοσης. Η λίστα αυτή με τα επαγγέλματα που απαιτούν βασικές γνώσεις χειρισμού υπολογιστών μπορεί να εμπλουτιστεί με την προσθήκη όλων σχεδόν των επαγγελμάτων της σύγχρονης αγοράς εργασίας.
  • Οποιαδήποτε θέση και αν αναλάβει ένας υποψήφιος στις μέρες μας, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα ο υπολογιστής να είναι ένα απαραίτητο εργαλείο, το οποίο θα πρέπει να ξέρει να χειρίζεται καλά, για να μπορέσει να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις της θέσης του.
  • Οι βασικές τουλάχιστον γνώσεις χειρισμού εφαρμογών MS Office είναι προαπαιτούμενες για να θεωρηθεί ένας υποψήφιος κατάλληλος για μια θέση εργασίας. Επίσης, και η μετέπειτα επαγγελματική πορεία και εξέλιξη ενός υποψηφίου σε έναν βαθμό εξαρτάται και επηρεάζεται από το κατά πόσο διαθέτει γνώσεις χειρισμού υπολογιστών και σε τι βαθμό. Είναι βέβαιο ότι η ανάγκη χρήσης υπολογιστή θα εμφανιστεί κάποια στιγμή και η έλλειψη γνώσεων χειρισμού του μπορεί να αποτελέσει ανυπέρβλητο εμπόδιο στην απόδοση του εργαζομένου και άρα σκόπελο στην εξέλιξή του.
  • Οι απαιτήσεις φυσικά ποικίλλουν κατά περίπτωση. Μπορεί να είναι μεγαλύτερες ή μικρότερες, ανάλογα με το επίπεδο της θέσης εργασίας και το αντικείμενό της. Ανεξαρτήτως πάντως επαγγελματικών επιλογών, η βασική γνώση των απλών εφαρμογών (κυρίως word, excel, Internet & outlook) και η γενικότερη αντίληψη του τρόπου λειτουργίας των υπολογιστών είναι προσόντα απολύτως αναγκαία στη σύγχρονη αγορά εργασίας».
  • Σύμβουλος Εταιρείας Ανθρώπινου Δυναμικού (Adecco)